SAINS DAN TEKNOLOGI  • Prof. Emeritus Dato’ Dr. Muhammad Yahaya – Profesor Sains Fizik UKM
  • Prof. Dr. Ramelah Mohammed - Profesor Biologi UKM
  • Prof. Dr. Zhari Ismail – Profesor Sains Farmasi USM
  • Allahyarham Prof. Dr Sarengat Baei - Profesor Sains Farmasi USM
  • Allahyarham Prof. Dr. Jambari Mohd. Ali –  Profesor Sains Biologi UPM