Korporat

TAN SRI DATO SERI DR ALIES ANOR BIN ABDUL
Mantan Pengerusi Perbadanan PR1MA Malaysia
(Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Medan &
Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)
DATO ABDUL RAHMAN BIN DAUD
Mantan Presiden & CEO Felcra Berhad
(Institut Pertanian Bogor)
DATO MOHD NOOR YUSOF @ M. NOOR AZAM
Mantan Pengerusi Stesen Televisyen Malaysia Bhd (TV3)
(Universitas Indonesia Jakarta)
PROF EMERITUS TAN SRI DATO DR ABU BAKAR BIN HAMID
Mantan Pengerusi Agensi Berita Nasional (BERNAMA)
(Universitas Indonesia Jakarta)

Catatan Popular

Arkib Blog